22
Petak, 19:00 Siječanj 2016.
Izložba
prije 4 godine (22. siječanj 2016. – 22. siječanj 2016.)

Izložba minijatura „Ljupki čuvari uspomena“ Muzeja Slavonije u Osijeku

Gradski muzej Požega • Gradski muzej Požega Požega , Matice Hrvatske 1

Zbirka slika i okvira Muzeja Slavonije sadrži 32 portretne minijature. Ovom su izložbom prvi put one izložene i sagledane kao cjelina, koja donosi zanimljive spoznaje o izradi i prikupljanju minijatura na osječkom području.

Zbirka slika i okvira Muzeja Slavonije sadrži 32 portretne minijature. Ovom su izložbom prvi put one izložene i sagledane kao cjelina, koja donosi zanimljive spoznaje o izradi i prikupljanju minijatura na osječkom području. Vremenski obuhvaćaju razdoblje od 1770. do 1926. godine. Rad su stranih ili putujućih umjetnika, a najranije minijature nisu signirane. Izložene minijature pokazuju raznolikost tehnika izrade. Naručitelji umjetnina, a također i kolekcionari, bili su slavonsko plemstvo, kao i bogatiji i utjecajniji pripadnici građanskog sloja. Izložene minijature pokazuju različite važne događaje koji su bili povod slikanja minijatura: obilježavaju rođenje i smrt, zaruke i vjenčanja, slikane su zbog razdvojenosti voljenih osoba, da naglase društveni status portretiranog. Najbrojnije su minijature na bjelokosti, slikane akvarelom, pastelom ili temperom; akvarelom na papiru. Posebno su zanimljive minijature izrađene u vosku pa bojene te dekorativne minijature rađene u tehnici kolaža ili slikane temperom na staklu (profili i siluete). Najveći broj izloženih portretnih minijatura sačuvan je iz vremena bidermajera, koji predstavlja uzlet izrade minijatura. Uglavnom su djela cijenjenih austrijskih portretista i minijaturista. Razvojem fotografije izrada portrete minijature gotovo je potpuno zamrla.

Internetska stranica
Lokacija
Podijelite ovo događanje