Dokumenti

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Požge uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Požege. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE: Silvija Podoljak, direktorica TU TZ Grada Požege

 • na adresu: Turistička zajednica Grada Požege, Antuna Kanižlića 3, 34000 Požega
 • na fax broj: 034 274 901
 • elektroničkom poštom: tz-pozega@po.t-com.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Požege
 • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

 

 


 

Zakoni i podzakonski akti

 


 

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17); Izmjene i dopune (NN 72/17)
  2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)
 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15)

  1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09); (NN 4/15)
  2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09); (NN 18/17)
  3. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13), NN 126/15, NN 15/16, NN 54/16, NN 113/16, NN 26/17, NN 61/17, NN 72/17, NN 78/17, NN 94/16
  4. Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17)
 3. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)

  1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
  2. Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
  3. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09, 36/11)
  4. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
  5. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09), (NN 110/16)
  6. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09, NN 146/13, NN 143/14), (NN 143/14), (NN 94/16), (NN 35/14)

 


 

Akti Turističke zajednice Grada Požege

 


Statut Turističke zajednice Grada Požege  objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24 od 2010. godine

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Požege objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24. od 2010. godine

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turistčke zajednice Grada Požege objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24 od 2010. godine

 


SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE


7. SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE - 5. travnja 2017.

U srijedu 5. travnja održana je 7. sjednica Skupštine TZ Grada Požege od 14,30 sati.

Direktorica TU TZ Grada Požege i Predsjednik TZ Grada Požege, gradonačelnik Vedran Neferović su izvijestili članove Vijeća i Skupštine o tekućem poslovanju od posljednje sjednice održane 18. studenog 2017., kao i poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini, te je prihvaćeno Izvješće o poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini(7. skupština).pdf (1,19 MB). Prihvaćeno je i izvješće Nadzornog odbora TZ Grada Požege o poslovanju protekle godine. Utvrđeno je izvješćem da je ostvaren ukupan prihod od 1.003.932,99 kn i ukupan rashod u iznosu od 996.458,32 kn,

Nadzorni odbor je temeljem kontrole materijalnog i financijsko-računovodstvenog poslovanja dao pozitivno mišljenje o poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini.

Prihvaćena je i Revizija Plana i programa rada TZ Grada Požege za 2017. godinu -7.pdf (1,69 MB). Predviđen je ukupan prihod i rashod u iznosu od 1.036.847,67.  Došlo je do povećanja prihoda iz gradskog proračuna u iznosu od 50.000 kuna za održavanje manifestacija, te se odobravaju  Prigodne nagrade djelatnicima Turističkog ureda (7. skupština).pdf (276,69 kB) sukladno Pravima djelatnika u institucijama Grada Požege u iznosu od 2500 kuna godišnje.

 

 

8. SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE - 30. listopada 2017.

U ponedjeljak 30. listopada ove godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege održana je 8. Skupština TZ Grada Požege. Sjednici je, po prvi puta, predsjedavao gradonačelnik Darko Puljašić.

Na Skupštini je prihvaćena Revizija Plana i programa rada TZ Grada Požege u 2017. (8. skupština).pdf (1,80 MB), Plan i programa rada TZ Grada Požege u 2018.(8. skupština).pdf (1,92 MB), Plan zajedničke potrošnje sredstava BP u 2018.(8. skupština).pdf (382,49 kB). Članovi su raspravljali o aktivnostima TZ Grada Požege u organizaciji manifestacije Okusi jeseni (Kestenijada, Martinje i Bučijada) koja će se održati u Šetališnoj zoni 11. studenog 2017. kao i novinama koje će se uvesti u organizaciji Adventa u Požegi, te Dočeka Nove Godine.