Novosti

Nove "City Light" turističke karte u gradu

Turistička zajednica Grada Požega ovih je dana pristupila obnovi svoje turističke infrastrukture, a kao prvi među zahvatima je obnova sustava "City Light", turističke karte na području našeg grada.

Turistička zajednica Grada Požega ovih je dana pristupila obnovi svoje turističke infrastrukture, a kao prvi među zahvatima je obnova sustava "City Light", turističke karte na području našeg grada, koje svim posjetiteljima pri samom ulasku u Požegu omogućuju uvid u turističke sadržaje i sve potrebne informacije o važnijim objektima u gradu.

Nove obnovljene karte od sada dočekuje sve posjetitelje na lokacijama u Zagrebačkoj ulici, Osječkoj ulici, Duborvačkoj ulici, ulici Stjepana Radića, ulici  Kamenita vrata i na lokaciji Trg Sv. Trojstva. Na svim kartama pored dosadašnjih značajki dodan je i QR code koji će omogućiti svim posjetiteljima direktnu poveznicu putem njihovih telefona ili tableta na nove web stranice turističke zajednice koje su od sada u potpunosti prilagođene mobilnom korištenju.

Svim posjetiteljima želimo ugodan boravak u Požegi, a našim sugrađanima zahvaljujemo na savjesnom korištenju turističke infrastrukture.