Novosti

Postani biciklistički vodič

Biciklistički klub „LUKS Racing Team“ u suradnji sa partnerom Gradom Požega, provodi projekt "Kotač uspjeha", koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u cilju povećanja zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i marginaliziranih skupina, poboljšanjem njihovih
stručnih znanja i vještina, što će omogućiti lakši ulazak na tržište rada i veću socijalnu uključenost, te
objavljuje poziv za sudjelovanje u besplatnom programu.

 

Program obuhvaća osposobljavanje za sljedeće
edukacije za 20 osoba:
- Tečaj stranog jezika : engleski/ talijanski/ njemački (A1, A2, B2) 
- tečaj za osposobljavanje biciklističkih vodiča

Uvjeti za prijavu:
- Dugotrajno nezaposlene osobe s područja Požeško-slavonske županije (mladi do 29 godina
nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)

Uz prijavu je potrebno priložiti:
- Presliku osobne iskaznice,
- Potvrdu HZZ-a da se osoba nalazi u evidenciji nezaposlenih
- Ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, izjavu osobe da nije učenik, student, nema posao, raspoloživa je za posao, aktivno traži posao i treba sadržavat informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6, odnosno iznad 12 mj.)
- Izjava o pripadnosti sudionika ciljnim skupinama
- Ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, podnose se do 5.10. 2018. osobno ili poštom na adresu:
Biciklistički klub „LUKS Racing Team“, Franje Cirakija 2, 34000 Požega, sa naznakom: „Poziv za
sudjelovanje na besplatnom programu osposobljavanja“