Smještaj

Osam smještajnih objekata na području Grada Požege u 86 soba može primiti 188 posjetitelja. Svi objekti posluju tijekom čitave godine kako bi omogućili posjetiteljima ugodan boravak za vrijeme održavanja brojnih manifestacija i događanja u gradu. Sedam objekata se nalazi u samom gradu u B turističkom razredu, a jedan u neposrednoj blizini u 2 km udaljenim Donjim Emovcima u D turističkom razredu. Šest objekata su kategorizirani kao Prenoćišta, jedan kao Sobe  za iznajmljivanje u domaćinstvu  i jedan nekategoriziran.

U posljednjih pet godina bilježimo stalno povećanje broja noćenja, a u  2014. godini Požegu je posjetilo 5.731 turista i ostvarilo 12.840 noćenja. Najviše stranih gostiju dolazi iz Njemačke, Austrije, Italije, Slovenije, Francuske i BIH.

Villa Maria

Privatni smještaj
8 soba, 16 kreveta

Calimero

3 sobe, 7 kreveta

Ugostiteljstvo Bagi

4 sobe, 7 kreveta

Prenoćište Stari Grad