Smještaj

10 smještajnih objekata na području Grada Požege u 115 soba može primiti 238 posjetitelja. Svi objekti posluju tijekom čitave godine kako bi omogućili posjetiteljima ugodan boravak za vrijeme održavanja brojnih manifestacija i događanja u gradu. Sedam objekata se nalazi u samom gradu u B turističkom razredu, a tri u neposrednoj blizini u Donjim Emovcima i Novoj Lipi u D turističkom razredu. Sedam objekata je kategorizirano kao Prenoćišta, jedan kao Pansion komfor, jedan kao Sobe  za iznajmljivanje u domaćinstvu  i jedan nekategoriziran. Krajem 2017. je otvoreno i Kamp odmorište Zlatni lug sa 15 kamp jedinica za 45 osoba u  Emovačkom lugu.

U 2017. godini Požegu je posjetilo 6.344 turista i ostvarilo 13.444 noćenja što je u odnosu na  2016. godinu povećanje u  broju dolazaka za 7% i broju noćenja za 10%. Najviše stranih gostiju dolazi iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Italije, BIH, Srbije, Mađarske i Švicarske.

Prenoćište Grgin Dol

17 soba, 33 kreveta

Zlatni Lug

Zlatni lug  - 11 soba, 29 kreveta

Zlatni lug 2 - 10 soba 20 kreveta

Villa Maria

Privatni smještaj
8 soba, 16 kreveta

Calimero

3 sobe, 7 kreveta

Ugostiteljstvo Bagi

4 sobe, 7 kreveta

Prenoćište Stari Grad

5 soba, 14 kreveta

Kamp odmorište Zlatni lug

15 kamp jedinica, 45 osoba

Prenoćište Lipa

16 soba, 32 kreveta

Studio apartman NUNANINA


 

3 studio apartmana, ukupno 12 kreveta, kategorija tri zvjezdice