Dokumenti

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Požge uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Požege. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE: Silvija Podoljak, direktorica TU TZ Grada Požege

 • na adresu: Turistička zajednica Grada Požege, Antuna Kanižlića 3, 34000 Požega
 • na fax broj: 034 274 901
 • elektroničkom poštom: tz-pozega@po.t-com.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Požege
 • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

 

 

 


DJELATNICI TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE


Direktorica Turističkog ureda - Silvija Podoljak

Referent za administrativne poslove - Suzana Ivanković 

Referent za knjigovodstvene poslove - Zvonko Šimić

 


Zakoni i podzakonski akti


 

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17); Izmjene i dopune (NN 72/17)
  2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)
 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15)

  1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09); (NN 4/15)
  2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09); (NN 18/17)
  3. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13), NN 126/15, NN 15/16, NN 54/16, NN 113/16, NN 26/17, NN 61/17, NN 72/17, NN 78/17, NN 94/16
  4. Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17)
 3. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)

  1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
  2. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
  3. Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
  4. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09, 36/11)
  5. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
  6. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09), (NN 110/16)
  7. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09, NN 146/13, NN 143/14), (NN 143/14), (NN 94/16), (NN 35/14)

 


                                               Akti Turističke zajednice Grada Požege


Statut Turističke zajednice Grada Požege  objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24 od 2010. godine

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Požege objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24. od 2010. godine

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turistčke zajednice Grada Požege objavljen u Službenim novinama Grada Požege br. 24 od 2010. godine

 


SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE


7. SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE - 5. travnja 2017.

U srijedu 5. travnja održana je 7. sjednica Skupštine TZ Grada Požege od 14,30 sati.

Direktorica TU TZ Grada Požege i Predsjednik TZ Grada Požege, gradonačelnik Vedran Neferović su izvijestili članove Vijeća i Skupštine o tekućem poslovanju od posljednje sjednice održane 18. studenog 2017., kao i poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini, te je prihvaćeno Izvješće o poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini(7. skupština).pdf (1,19 MB). Prihvaćeno je i izvješće Nadzornog odbora TZ Grada Požege o poslovanju protekle godine. Utvrđeno je izvješćem da je ostvaren ukupan prihod od 1.003.932,99 kn i ukupan rashod u iznosu od 996.458,32 kn,

Nadzorni odbor je temeljem kontrole materijalnog i financijsko-računovodstvenog poslovanja dao pozitivno mišljenje o poslovanju TZ Grada Požege u 2016. godini.

Prihvaćena je i Revizija Plana i programa rada TZ Grada Požege za 2017. godinu -7.pdf (1,69 MB). Predviđen je ukupan prihod i rashod u iznosu od 1.036.847,67.  Došlo je do povećanja prihoda iz gradskog proračuna u iznosu od 50.000 kuna za održavanje manifestacija, te se odobravaju  Prigodne nagrade djelatnicima Turističkog ureda (7. skupština).pdf (276,69 kB) sukladno Pravima djelatnika u institucijama Grada Požege u iznosu od 2500 kuna godišnje.

 

 

8. SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE - 30. listopada 2017.

U ponedjeljak 30. listopada ove godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege održana je 8. Skupština TZ Grada Požege. Sjednici je, po prvi puta, predsjedavao gradonačelnik Darko Puljašić.

Na Skupštini je prihvaćena Revizija Plana i programa rada TZ Grada Požege u 2017. (8. skupština).pdf (1,80 MB), Plan i programa rada TZ Grada Požege u 2018.(8. skupština).pdf (1,92 MB), Plan zajedničke potrošnje sredstava BP u 2018.(8. skupština).pdf (382,49 kB). Članovi su raspravljali o aktivnostima TZ Grada Požege u organizaciji manifestacije Okusi jeseni (Kestenijada, Martinje i Bučijada) koja će se održati u Šetališnoj zoni 11. studenog 2017. kao i novinama koje će se uvesti u organizaciji Adventa u Požegi, te Dočeka Nove Godine.

 

 

IZBORNA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE U 2018. GODINI

 

TZ Grada Požege je u četvrtak 10. svibnja 2018. održala Izbornu Skupštinu. Imenovani su novi članovi u Skupštinu Rješenje - članovi Skupštine.pdf (407,18 kB), Turističko vijeće  Rješenje - članovi Turističkog vijeća.pdf (332,84 kB) i Nadzorni odbor TZ Grada Požege Rješenje Nadzorni odbor.pdf (293,44 kB), te predstavnici TZ Grada Požege u TZ Požeško slavonske županije Rješenje Predstavnici u TZ Požeško-slavonske županije.pdf (296,30 kB).

 

Na Skupštini je prihvaćeno izvješće Nadzornog odbora o poslovanju TZ Grada Požege u 2017. godini Odluka - o usvajanju izvješća NO TZ Grada Požege o poslovanju od 1.1.do 31.12.2017..pdf (1,30 MB). Gradonačelnik gosp. Darko Puljašić koji je ujedno i Predsjednik TZ Grada Požege je izvijestio nazočne o aktivnostima u protekloj godini i podsjetio na manifestacije i događanja koje je Turistički ured organizirao ili u kojima je sudjelovao kao suorganizator Odluka - o usvajanju izvješća Predsjednika i direktorice TU TZ Grada Požege o poslovanju od 1.1.do 31.12.2017.pdf (1,17 MB). Gradonačelnik je poželio dobrodošlicu novim članovima i pozvao  ih da se sa svojim prijedlozima i sugestijama uključe u rad tijela TZ Grada Požege. Direktorica Turističkog ureda TZ Grada Požege gđa Silvija Podoljak je pojasnila stavke rebalansa Plana rada TZ Grada u 2018. godini koji su članovi Skupštine usvojil Odluka - o usvajanju Rebalansa Plana i programa rada TZ Grada Požege 2018..pdf (2,12 MB)i.

 

Nakon Skupštine održana je 1. sjednica novoizabranog Turističkog vijeća na kojoj je vijećnicima predočeno poslovanje TZ Grada Požege u razdoblju od 30. listopada 2017. kada je održana posljednja sjednica. Gradonačelnik i Direktorica su izvijestili nazočne o uspješno održanoj prezentaciji Slavonije, Baranje i Srijema u Münchenu od 18. do 20. travnja 2018. koju su zajednički organizirali ID Riva Tours,  predstavništvo HTZ u Münchenu, Grad Požega, TZ Grada Požege i krčma Zlatni lug.

 

Vijećnici su izvješteni od naplati boravišne pristojbe u razdoblju od 1.1. do 30.04.2018., direktorica Turističkog ureda Silvija Podoljak će temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama od ove sjednice ispred TZ Grada Požege biti službena osoba zadužena za informiranje. Prihvaćen je novi logo TZ Grada Požege koji je usklađen s brandingom Grada Požege „brda i doline“ Odluka - Novi logotip TZ Grada Požege.pdf (829,53 kB). U slijedećem periodu Turistički ured provodi aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacija Požega zdravi grad, Kulenijada, Ivanjski krijes pod novim nazivom Festival vatre, te Požeško kulturno ljeto.  

 

 

 

2. SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POŽEGE U 2018.

 

TZ Grada Požege je u utorak 30. listopada u Gradskoj vijećnici održala 2. sjednicu Turističkog vijeća i 2. Skupštinu TZ Grada Požege.

Na sjednicama kojima je predsjedao gradonačelnik Darko Puljašić, vijećnici i članovi Skupštine su prihvatili financijsko izvješće o poslovanju Turističkog ureda u razdoblju od 10. svibnja do 30. listopada 2018., izvješće o naplati boravišne pristojbe i radu eVisitor sustava do 30. rujna 2018.

Prihvaćen je rebalans Plana i programa rada za 2018. Odluka - o usvajanju revizije Plana i programa rada TZ Grada Požege za 2018. godinu.pdf (1,67 MB), Plan i program rada TZ Grada Požege za 2019. godinu Odluka - o usvajanju Plana i programa rada TZ Grada Požege 2019.pdf (2,17 MB), Plan zajedničke potrošnje sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu Odluka - o usvajanju Plana zajedničke potrošnje sredstava boravišne pristojbe u 2019. godni.pdf (421,52 kB),  te je raspravljano o aktivnostima u organizaciji manifestacija Okusi jeseni, Adventa u Požege i Dočeka Nove Godine.

Gradonačelnik Darko Puljašić, direktorica TU Silvija Podoljak i Thomas Pandžić su izvijestili nazočne  o uspješnom  predstavljanju Požege na Danima turizma koji su održani na Hvaru 24. i 25. listopada 2018. godine, a posebno su naglasili da će se Dani turizma 2019. održati u Slavoniji.